Средства за гаснење на пожари

Заради гаснење на определени почетни пожари и други помали пожари можат да се користат и прирачни средства за гаснење на пожар како на пр. песок земја, садови со вода и сл. Овие средства се лоцираат на места каде што постои потенцијална опасност за настанување на пожар заради нивна навремена употреба. Гаснењето со овие средства се …

Средства за гаснење на пожари Read More »