Централа за автоматска детекција на пожар

Централа за автоматска детекција на пожар

Противпожарната централа за автоматско гасење на пожар е дизајнирана за брза детекција на пожар и активирање на систем за гасење со гас, прашак, аеросоли итн.

По детектирање на сигналот од автоматските детектори или рачните јавувачи, централата дава наредба за активирање на сигнални, вентилациони уреди. Истата може преку периферни додатоци за неа да активира гасење со и без контрола.

Максимален број на линии за јавувачи – детектори изнесува 32(со проширувачи).

Централата поседува излезни линии за звучно известување – сирени, линија за сирена на состојба за гасење и линија за гасење. Дигитален лед екран со текстуални пораки како и светлосно известување за состојба на системот.

Резервно батериско напојување за батерии 2х12V DC (батериите не се вклучени).

Имате потреба од противпожарна опрема?