Двокрилен ормар (HO-V) за подземен хидрант

Двокрилен ормар (HO-V) за подземен хидрант

Двокрилен ормар (HO-V) за подземен хидрант

КомпонентиКоличина
Метален ормар 1080х1080х144mmпарче 1
Хидрантско црево Ø52, L=15m, раб.притисок 16 бара, со спојкипарче 4
Хидрантски продолжеток B/2Cпарче 1
Хидрантска млазница Ø52, обичнапарче 2
Клуч “ABC” за спојкипарче 1
Клуч “C” за спојкипарче 1
Клуч “T”парче 1

Имате потреба од противпожарна опрема?