Сирена

Сирена

Сирените се користат за звучно, светлосно известување во случај на пожар.

Сирените се делат на два типа:

  • внатрешни
  • надворешни

Во зависност од местото на поставеност, можат да бидат и комбинирани со додадена светлосна сигнализација.

Имате потреба од противпожарна опрема?