Јавувач за рачно известување во случај на пожар

Јавувач за рачно известување во случај на пожар

Рачниот јавувач се активира со кршење на стаклото и притискање на копчето поставено во него.

Постојат повеќе типови на рачни јавувачи во зависност од просторијата во која се поставува.

Имате потреба од противпожарна опрема?