Типови на противпожарни апарати

ПП Апаратите за гаснење на пожар во зависност од видот на средствата за гаснење со кое се наполнети се делат на следните видови: За гаснење со хемиска пена, со ознека Ph За гаснење со воздушна пена, со ознака Pz За гаснење со распрскана вода, со ознака V За гаснење со вода и воздушна пена, со …

Типови на противпожарни апарати Read More »